Logo gemeentenieuwsonline.nl

Ingezonden brief

Staatssecretaris Blokhuis maakt indruk in Kesteren


Op de druk bezochte NPV avond, maandag 8 april in het van Lodenstein college, maakte staatssecretaris Blokhuis
(Christenunie) veel indruk met zijn betoog ten aanzien van de noodzaak van het verhogen van de vaccinatiegraad.
Deze blijft in de biblebelt en met name ook in de gemeente Neder-Betuwe zeer ver achter bij het landelijk
streefpercentage van 95%.


De heer Blokhuis benadrukte in het kader van onze algehele volksgezondheid het grote belang van het vaccineren
en toonde zich zeer gemotiveerd om maatregelen te nemen ten einde ouders te overtuigen van de noodzaak hun
kinderen te laten vaccineren.
In dit verband prees hij het gemeentebestuur van Neder-Betuwe in het door haar uitgesproken beleid, inspanningen
te verrichten de vaccinatiegraad te verhogen.
Tevens hekelde hij de pseudo-wetenschappelijke argumenten waarvan de tegenstanders van het vaccineren zich
bedienen. Niet wetenschappelijk onderbouwd en 'kletskoek', was de duidelijke kwalificatie van de staatssecretaris.

Ook de andere spreker, huisarts Dorresteijn uit Ederveen, was helder in zijn betoog en in zijn conclusies.
Met veel statistisch cijfermateriaal uit de praktijk, toonde hij aan dat door te vaccineren ernstige ziektes kunnen
worden voorkomen. Voor hen die zich hebben laten vaccineren maar ook voor de kleinsten onder ons die voor een
vaccinatie nog niet in aanmerking komen. Het biedt dus een bescherming voor jezelf en voor de kwetsbare ander.
Ook hij verwees het krijgen van ziektes, juist vanwege een vaccinatie, met cijfers onderbouwd naar het rijk der fabelen.

Een schril contrast met deze twee vorige sprekers vormde het betoog van de heer Lohuis, dominee uit Scherpenisse.
Hij kwam eigenlijk niet verder dan te verwijzen naar zoals hij het noemde: 'de goddelijke voorzienigheid van Koning Jezus'
en het noodlot in zijn handen te leggen.
Maar het is kwalijk te moeten constateren dat hiermee dan ook je medemens, welke niet gelooft in deze voorzienigheid,
dit noodlot kan treffen.

Harry Kuyper, Ochten.
 

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227416&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gemeentenieuwsonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=650,651,652,653,654,666,667" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>