Logo gemeentenieuwsonline.nl
Foto:

Kerkbalans: meer dan alleen een centenkwestie

ELST - Afgelopen zaterdag is de jaarlijkse actie Kerkbalans van start gegaan. Met deze campagne proberen verschillende christelijke kerken in Nederland - van protestantse tot katholieke signatuur - aandacht te vragen voor hun eigen 'huishoudboekje'.

Ook in onze streek hebben inmiddels verschillende gebouwen van gebed en bezinning hun oorspronkelijke functie verloren. Maar de aanwezige geloofsgemeenschappen ontplooien nog veel activiteiten, op religieus én maatschappelijk gebied. Hiermee doorgaan kan alleen met voldoende financiële steun. Want de inzet van dominee, pastoor, overige functionarissen en vrijwilligers, stookkosten, verlichting en onderhoud van de (resterende) kerkgebouwen kosten nu eenmaal geld.

"We hopen dan ook op uw bijdragen voor het lokale werk van de Betuwse kerken - zo mogelijk in geld, liever nog in denken en doen! Wat dat laatste betreft geven op zaterdag 2 februari weer acht jongeren het goede voorbeeld. Zij gaan bij alle katholieke adressen in de Westeraam in Elst, Kerkbalans-enveloppen ophalen. Laat deze jeugd niet in de kou staan en geef hen in ieder geval een vriendelijke ontvangst!"

Inloop veiligheid en criminaliteit Echteld

ECHTELD - Op donderdag avond 31 januari organiseert dorpshuis De Hoge Hof aan de Voorstraat 10 een inloopavond voor het dorp Echteld. Onderwerp is een presentatie over veiligheid en criminaliteit in en rond het dorp.

Iedereen is van harte uitgenodigd om onder het genot van een (gratis) kopje koffie de presentatie van wijkagent Peter van Hal en vertegenwoordigers van de gemeente Neder Betuwe bij te wonen. Na afloop is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Ook wordt aandacht geschonken aan inbraakpreventie.

Meer berichten