Logo gemeentenieuwsonline.nl

Wijkplatform Elst-Zuid: doorstart of opheffen?

ELST - De Stichting Wijkplatform Elst-Zuid bestaat sinds 2008 en heeft als doel de belangen van wijkbewoners te bundelen en waar mogelijk te behartigen teneinde de leefbaarheid in de wijk te handhaven of te verbeteren.

Sinds het voorjaar 2018 is het Wijkplatform niet meer actief. Een drietal bestuursleden houdt de stichting als rechtspersoon in stand voor het geval een doorstart gewenst is. Voor een doorstart is het noodzakelijk dat bewoners die de wijk Elst-Zuid een warm hart toedragen zich actief willen inzetten en een nieuw bestuur willen vormen. Als dit niet het geval is heeft het geen zin de stichting in stand te houden en zal het huidige bestuur het Wijkplatform opheffen.

Wijkbewoners die geïnteresseerd zijn en zich willen inzetten voor een doorstart kunnen contact opnemen met het nu nog zittende bestuur, 06 23930249 of e-mail info@wpelstzuid.nl. Elst-Zuid is het gebied tussen Dorpsstraat/Valburgseweg en de Betuwelijn en van Rijksweg-Zuid tot einde bebouwde kom richting Valburg.

Meer berichten