Logo gemeentenieuwsonline.nl

liturgische lezing 17 november door filosoof René ten Bos

René ten Bos
René ten Bos (Foto: Duncan de Fey)

ZETTEN - Op zondag 17 november komt René ten Bos in de Vluchtheuvelkerk spreken. Het onderwerp van zijn lezing zal zijn 'Staat ons eigen voortbestaan op het spel?'

Als uitgangspunt neemt hij zijn laatst geschreven boek 'Extinctie'. Met dit hoogst verontrustende essay over het begrip 'uitsterven' neemt René ten Bos(1959) in stijl afscheid van zijn eretitel als 'Denker des Vaderlands'. (2017 – 2019). Extinctie gaat niet zozeer over het verdwijnen van het laatste exemplaar van een bepaalde soort, maar beschrijft veeleer een proces van 'uitdoven'. Niet alleen het voortbestaan van planten en dieren staat op het spel, maar ook dat van onszelf. Hoewel het uitsterven van de mens filosofen van alle tijden heeft beziggehouden, kunnen we volgens Ten Bos ons eigen uitdoven niet los zien van dat van andere soorten.

René ten Bos is hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De gastspreker beschikt over een toegankelijk taalgebruik, zowel in schrijven als in spreken. Hierin is hij soms wat tegendraads, maar wel duidelijk. In zijn boeken en lezingen zoekt hij regelmatig de actualiteit van tegenwoordig. Zijn werk kenmerkt zich vaak door zware thema’s, die hij meestal met humor en blijmoedigheid benadert.

De lezing is vrij toegankelijk op zondag 17 november om 10 uur in de Vluchtheuvelkerk, ingang tegenover Bakkerstraat 20 in Zetten.

Meer berichten