Logo gemeentenieuwsonline.nl
(foto: Ellen Koelewijn/Expressionelle)
(foto: Ellen Koelewijn/Expressionelle)

Tijd voor nieuwe verbindingen op de Elster paardenmarkt

ELST - Nog heel even geduld totdat de Elster Dorpsstraat weer is omgetoverd tot het handelscentrum voor paarden voor één dag. Dit jaar wordt het evenement voor de 759ste keer georganiseerd op 2 september. Was het in vroeger jaren de aftrap van het seizoen waarin boeren, reizigers en transporteurs een ander paard kochten of verkochten om hun activiteiten te ondersteunen, tegenwoordig liggen vaak andere beweegredenen de koop of verkoop van een paard ten grondslag aan een tijdelijk verblijf op de hoofdstraat van Elst.

Ogenschijnlijk is er niet veel veranderd ten opzichte van de laatste paar edities. De afscheidingen tussen publiek en handelaren worden gehandhaafd om duidelijk te houden waar de professionals en het publiek zich het beste kan begeven. De dieren worden weer ontvangen op een bedje van stro en ook voor een natje en droogje in de vorm van vers water en goed hooi wordt gezorgd. De ingangscontroles zijn vorig jaar aangescherpt en dat is zowel de organisatoren als ook de handelaren goed bevallen. Immers ieder is gebaat dat alles volgens de jongste inzichten gebeurt.

Ook de zogenoemde monsterbanen, de plek waar paarden zich van hun beste kant kunnen laten zien om hun kopers te overtuigen, bevinden zich in de Korte Kerkstraat en Het Sikkepaadje. Daarnaast is het nieuwe exportgebeuren, waarbij de paardenmarkt van Elst vorig jaar de primeur had, ook op dezelfde plek gebleven, de Sint-Maartenstraat. Hier worden de paarden, pony's en hun reisdocumenten nogmaals aan een kritische blik onderworpen voordat er een fiat wordt gegeven om vervoerd te mogen worden naar hun nieuwe bestemming. Al enkele keren is het aanvangstijdstip met een uur verlaat. Om handelaren en transporteurs aan deze nieuwe realiteit vanwege welzijnseisen te laten wennen is voor geleidelijkheid gekozen. Was het vroeger normaal dat de aanvoer vanaf middernacht plaatsvond, later is gekozen voor 03.00 uur, vorig jaar voor 04.00 uur en dit jaar heeft de organisatie besloten dat er vanaf 05.00 uur de ingangskeuring plaatsvindt. Daarvoor is de Dorpsstraat hermetisch afgesloten en paarden, die niet aan de eisen van reisbescheiden en/of gezondheid voldoen worden niet toegelaten.

Al een aantal jaren buigt de organisatie zich het hoofd hoe ze het draagvlak voor een markt als Paardenmarkt Elst nog verder kunnen vergroten. Gelukkig vindt het overgrote deel van de bezoekers het een prachtig kijkspel waarbij dier en mens zich welbevinden. Maar het streven is om het eeuwenoude, en volstrekt legitieme, gebeuren ook voor de toekomst veilig te stellen. Daarvoor is draagvlak nodig. Steeds wordt met kleine aanpassingen, vaak niet zichtbaar voor de bezoekers, het marktgebeuren vooruitlopend op wet- en regelgeving aangepast.

Maar er wordt uit meer vaatjes getapt door de organisatie. Het streven is om nieuwe verbindingen te leggen. Veel van de huidige generaties komen nauwelijks meer in contact met dieren, deels omdat ze in praktische zin ver van dierenverblijven afstaan, maar deels ook omdat ze nauwelijks meer in de gelegenheid worden gesteld kennis te maken met de praktijk. Daarom is door de organisatie een oud adagium van stal gehaald; wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Op die manier denkt het bestuur van de Elster Paardenmarkt het draagvlak voor paarden en paardenmarkten een boost te geven. Of het lukt: Komt dat zien.

Maar het natuurlijk niet alleen maar handel waarvoor de bezoekers in Elst terecht kunnen. In de ring tegenover het gemeentehuis worden demonstraties gehouden in het beslaan van paarden, een vakterm voor het voorzien van nieuwe ijzers onder de voeten van paarden. Ook wordt er door jonge paardenliefhebbers demonstraties voltige gegeven. Kinderen kunnen weer onder leiding van een echte smid een fraai stukje smeedwerk maken. Oude ambachten zijn te zien in de Korte Molenstraat en de tweede helft van de Dorpsstraat is traditioneel weer gereserveerd voor de warenmarkt. En paardenkrachten in de vorm van oude trekkers vormen de afronding. Ook de Elster mik, een groot succes naar oud recept, is weer verkrijgbaar. In het weekend bij de winkels van Albert Heijn en Jumbo en maandag bij de kraam voor het Gemeentehuis. En bent u in de gelegenheid gekomen een lot te bemachtigen van de paardenloterij, rond elf uur verricht de notaris de trekking. Vanaf dat moment is de trekkingsuitslag ook te zien op de site: www.elster-paardenmarkt.nl.

En wat is een markt zonder vertier in de horeca. Was het vroeger hoofdzakelijk de plek waar handelaren hun paarden afrekenden, boeren en burgers hun familiebanden aantrokken en de laatste nieuwtjes uitwisselden, tegenwoordig de plek waar je geweest moet zijn om het jaar compleet te laten zijn. Om in paardentermen te eindigen: veel geluk.

Meer berichten