Logo gemeentenieuwsonline.nl

Cursus Sociale Hygiëne in Ingen

INGEN - Vrijwilligersorganisaties die alcohol willen schenken hebben een vergunning van de gemeente nodig. Daarvoor is een diploma Sociale Hygiëne vereist. Op verzoek van Vv ISC Ingen organiseert Vrijwilligerssteunpunt Buren een cursus Sociale Hygiëne op de woensdagavonden 4 en 18 september.

Vrijwilligersorganisaties met een eigen kantine, soosruimte of andere gelegenheid waar alcoholhoudende dranken worden verkocht moeten zich houden aan de bepalingen in de Drank- en Horecawet. Het doel van deze wet is het verantwoord alcoholgebruik stimuleren en overmatig alcoholgebruik tegengaan. De wet stelt daarom eisen aan het schenken van alcohol.

Dorpshuizen, sportkantines en andere verenigingsgebouwen waar alcohol wordt geschonken moeten minimaal over twee (vrijwillige) leidinggevenden beschikken met een diploma Sociale Hygiëne. Het diploma geeft aan dat de vrijwilliger bekend is met de vakbekwaamheidseisen voor het werken in de horeca. De training van twee avonden plus zelfstudie bereidt voor op het examen Sociale Hygiëne.

Vrijwilligerssteunpunt Buren biedt Sociale Hygiëne voor vrijwilligers gratis aan. Het aan te schaffen boek en de examenkosten zijn wel voor eigen rekening of voor rekening van de organisatie waar de deelnemer vrijwilliger is. De cursus is op woensdag 4 en 18 september in de kantine van de Vv ISC Ingen van 19.00-22.00 uur. Aanmelden bij Welzijn Rivierstroom info@welzijnrivierstroom.nl.

Meer berichten