Logo gemeentenieuwsonline.nl
13 april. Dappere grauwe gans probeert twee vechtende knobbelzwanen te verjagen! (foto: Henk van der Kooij)
13 april. Dappere grauwe gans probeert twee vechtende knobbelzwanen te verjagen! (foto: Henk van der Kooij) (Foto: Henk van der Kooij)

Vleugelmeppende zwanen

BETUWE - Er valt in het voorjaar buiten veel te beleven. Zo was ik in april 2016 bij de Tollewaard getuige van een gevecht tussen twee knobbelzwaanmannen. Het ging er heftig toe… de hormonen gierden door de zwanenlichamen en het water spatte in het rond.

Blijkbaar zat het vechtend tweetal in het territorium van een grauwe gans, want deze protesteerde heftig: jongens, mij best als jullie met elkaar willen stoeien, maar jullie moeten mij en mijn nest (of jongen?) er niet mee vermoeien! Maar hoe dapper de grauwe gans zich ook weerde, de knobbelzwanen hadden er gewoon schijt aan.
Van knobbelzwanen is bekend dat mannetjes territoriale gevechten houden, waarbij ze fel met hun vleugels kunnen meppen. Zo ook hier. Maar er is altijd een winnaar en een verliezer. Met lange glijpartijen op het water en dwaas vleugelklappend hollend over het grasland werd de verliezer weggejaagd. De rust keerde weer in de natuur, ook voor de grauwe gans. Ja mannetjes kunnen agressief zijn, zeker in de broedtijd. Dan kun je als mens beter een ommetje maken. Het heeft geen zin de broedplaats te verstoren. Tot slot nog iets over de naam: knobbelzwanen danken hun naam aan de opvallend zwarte knobbel op hun voorhoofd (snavelknobbel van mannetje groter, vooral in de broedtijd). Fraai steekt daarbij de oranjerode snavel af. En hebt u wel eens enkele vliegende knobbelzwanen gezien? Het zijn zulke enorm grote vogels. Vliegtuigen spotten bij Schiphol is er niets bij.

Meer berichten