Logo gemeentenieuwsonline.nl

Ingezonden brief

Wonen in Casterhoven

Het is niet fijn wonen in de wijk Casterhoven te Kesteren. Wij wonen nu bijna 3 jaar en 3 maanden in de J.van Damstraat te Kesteren, wijk Casterhoven. Wij wonen nog steeds in een soort bouwput. Overlast van bouwfirma's, klei en rotzooi. De straat voor ons huis is nog steeds niet aangelegd. Dus geen goede straat, geen parkeerplaatsen, geen goede verlichting, hekken, afzettingen, geen groenvoorziening, et cetera. Wij wonen gewoon in een puinhoop.

De veiligheid is een ernstig punt. Wij kunnen niet veilig ons huis in en uit door het langsrijdende verkeer. Concreet kan gesteld worden dat dit onze woonvreugde ernstig aantast.

Reden: de gemeente en bouwbedrijven vinden het niet nodig, ondanks meerdere beloftes vanuit de gemeente om ook maar iets te doen aan de leefbaarheid in de J.van Damstraat.

Ik spreek namens onszelf, de familie Van Dijk wonende op nummer 6. Maar dit wordt breed gedragen door buurtbewoners, die dit allemaal al jaren moeten dulden en/of ondergaan. Kortom, gewoon een wanprestatie van de gemeente richting ons als bewoners.

In één woord schandalig, hoe men ons in de steek laat.

Familie Van Dijk, Kesteren

Meer berichten