Logo gemeentenieuwsonline.nl
(foto: Eddie van Hattum)
(foto: Eddie van Hattum) (Foto: Eddie van Hattum)

Wijkplatform Elst-Zuid maakt zich zorgen over bouwplannen Vinkenhof

ELST - Recent is melding gemaakt van vervuilde grond op De Vinkenhof en dat dit invloed kan/moet hebben op de bouwplannen waartoe het gemeentebestuur heeft besloten. Het betreft het bouwen van twintig tijdelijke woningen en het bouwen van een nieuwe school voor het OBC. Wijkplatform Elst-Zuid maakt zich grote zorg over de nu ontstane situatie.

De gemeente heeft op initiatief van verantwoordelijk wethouder Van Baal laten weten dat slechts een klein deel van het terrein ernstig is vervuild, maar dat de grond waar een nieuwe school voor het OBC moet verrijzen schoon is. Deze reactie stemt het wijkplatform niet gerust, aangezien niet is gebleken dat de grond voldoende is onderzocht.

Als belangenorganisatie van wijkbewoners in Elst-Zuid staat het wijkplatform kritisch tegenover de tot nu toe gevolgde procesgang waarbij wordt geconstateerd dat veel bewoners van mening zijn dat hun belangen ondergeschikt zijn aan die van het OBC en van de twintig tijdelijke woningen.

Het bestuur van wijkplatform Elst-Zuid heeft zich schriftelijk tot leden van het college van B&W en de voorzitters van de raadsfracties gewend met het dringende verzoek ervoor zorg te dragen dat er procedureel op een correcte wijze wordt gehandeld en dat de belangen van wijkbewoners voldoende worden meegewogen. Meer informatie staat op https://wpelstzuid.nl.

Meer berichten