Logo gemeentenieuwsonline.nl

Lezing Marithaime: De geschiedenis van het waterbeheer in Over-Betuwe

ELST - In 1327 heeft Graaf Reinald van Gelre het Ambt van Over-Betuwe ingesteld. De Ambtman moest gaan zorgen voor orde en gezag in dit gebied. Dat was ook hard nodig, want de buurschappen ‘vochten elkaar de tent uit’ als het ging om de bescherming van hun buurt tegen het water uit de andere buurtschappen. De Ambtman kon regels stellen en rechtspreken. 

Daar kwam in 1694 verandering toenin Elst een Ambtshuis werd ingericht. Dat bouwwerk bleef daar staan tot in de septemberdagen van 1944. Door het oorlogsgeweld raakte het zwaar beschadigd. Na de bevrijding is er een nieuw Ambtshuis gebouwd op de plaats die we nu nog kennen. Aan het Ambt van Over-Betuwe kwam een eind toen, onder invloed van ‘De Franse Tijd’: gekozen werd voor een andersoortig overheidsbestel. De naam van deze nieuwe organisatie luidt: Polderdistrict Over-Betuwe. Dit bestuur stond onder leiding van een Dijkgraaf. 

Pas in 1982 is er een eind gekomen aan het bestuurlijk gebied Over-Betuwe, toen een samenvoeging plaatsvond van Over-Betuwe en Neder-Betuwe tot een waterschap met de naam ‘Polderdistrict Betuwe’. In al die eeuwen was Elst waterbouwkundig het bestuurlijk centrum. Pas in 2002 kwam daar een einde aan omdat het Waterschap Rivierenland in Tiel de regionale waterstaatszorg kreeg toebedeeld.

Ger de Vrieze verzorgt een lezing over dit onderwerp op donderdag 22 september, in Het Wapen van Elst, aanvang 20.00 uur. De bijeenkomst is gratis voor leden van Marithaime. Aan niet-leden wordt (inclusief een kop koffie/thee) een bijdrage gevraagd van vijf euro .
 

Meer berichten