Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Iedereen mag meedoen.</p>

Iedereen mag meedoen.

(Foto: )

op zoek naar vrijwilligers

LINGEWAARD - Stichting Leergeld Oost-Betuwe ondersteunt kinderen uit gezinnen met een inkomen dat niet hoger is dan 120 procent van het minimum-inkomen. De coronacrisis heeft de situatie verslechterd voor gezinnen met een laag inkomen of ZZP-ers die opdrachten verloren. Ook zij hebben, naast mensen in een uitkeringssituatie, hulp nodig om hun kinderen te kunnen geven wat zij nodig hebben. Ook de inflatie die op dit moment plaats vindt helpt hierin niet mee.

“Verder hebben wij besloten ons extra te gaan inzetten voor de kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne. Zij zullen in grotere getale naar ons toe komen en hebben een waardige opvang nodig. In het algemeen geldt voor ons: “Wij vinden dat alle kinderen moeten kunnen meedoen en opgroeien met kansen zoals andere kinderen. Zaken waarin wij ondersteunen zijn bijvoorbeeld contributie voor (sport)verenigingen, een fiets om naar school of vriend(inn)en te gaan of een laptop om volwaardig op school mee te kunnen doen. Het unieke kenmerk van Leergeld is dat de aanvraag wordt beoordeeld na een huisbezoek van een van onze intermediairs. Deze gaat in gesprek, bespreekt de mogelijkheden van andere voorzieningen en bespreekt wat van ons nodig is.”

“Wij zijn op zoek naar aanvulling van ons team om de aanvragen binnen een redelijke termijn te kunnen verwerken. We werken volledig met vrijwilligers. Spreekt het werk van Leergeld je aan, neem dan contact met ons op voor meer informatie. We maken heel graag kennis met je. Stuur een mail naar Cor Hendriks: voorzitter@lgob.nl. Wil je liever bellen: 06 42433971.”

Meer berichten