Logo gemeentenieuwsonline.nl

Doorpakken met windmolens A15 Midden-Betuwe

BETUWE - EcMB roept op haast te maken met de energietransitie. Energiecoöperatie Midden Betuwe heeft in rondetafelgesprekken met de gemeenteraden van Overbetuwe en Neder-Betuwe opgeroepen het windpark Midden-Betuwe niet uit te stellen. 

De molens moeten op een verantwoorde afstand tot de woonbebouwing komen, maar wachten op de landelijke normen is niet nodig. De gemeenteraden staan voor een dilemma. Is er sprake van gezondheidsrisico’s door de geluidsbelasting van de windmolens? EcMB is echter van mening dat er in de Betuwe voldoende ervaring is met geluidscontouren van snelwegen en spoorwegen. 

Het echte probleem zit dieper. Veel duurzame energieprojecten lopen tegen veel lokale weerstand aan, zo ook het Windpark Midden-Betuwe. Er wordt pas contact gezocht met bewoners als het project in het  vergunningentraject zit, als de vergunning al praktisch in kannen en kruiken zit.

Oproep
Voor Windpark Midden-Betuwe is het nog niet te laat. Laten we voorkomen dat multinationals de lokale energieproductie en energieopslag domineren. De energiecoöperatie is opgericht om met en voor haar leden lokaal duurzame energie op te wekken uit zon, wind en water. En deze opgewekte energie dan weer zoveel mogelijk lokaal te benutten. De winsten uit de stroomverkoop gaan in de eigen portemonnee en naar projecten van de lokale
gemeenschap. Laten we samen energie oogsten in de Betuwe.

Meer berichten