Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Potenti&euml;le bewoners ouderinitiatief Bij Ons Thuis.</p>

Potentiële bewoners ouderinitiatief Bij Ons Thuis.

(Foto: Privé foto)

met emballage-actie

ELST - Het uit ouders van jongvolwassenen met een verstandelijke beperking bestaande ouderinitiatief ‘Bij Ons Thuis’ bundelt de krachten om op korte termijn in Elst een beschermde en bestendige woonvorm te realiseren voor hun kinderen. Daarmee willen de ouders een veilig thuis bieden aan circa zestien uit Overbetuwe en directe regio afkomstige jongeren met een beperking.   

Bij het opzetten en realiseren van een woonvorm voor jongeren met een beperking zijn er naast een enorme inzet van ouders en externe deskundigen, ook financiën nodig. Financiën bijvoorbeeld voor de huur van een vergaderruimte, het aanstellen van een selectiecommissie, beheer van de website en dergelijke.

Hoewel er in de centrumring van Elst nog geen fysieke plek bekend is en sponsoring voor concrete benodigdheden nog niet aan de orde is, is het lastig om sponsorgelden te werven. Om die reden heeft het ouderinitiatief een beroep gedaan op de emballageactie bij de Albert Heijn Driessen in Elst. Zij hebben positief gereageerd op ons verzoek en hebben besloten om ons gedurende de gehele maand januari te sponsoren door middel van een statiegeldactie.

“Als u flessen inlevert kunt u de emballage bon deponeren in de zuil die naast het inlever apparaat staat. De gehele opbrengst van uw bon komt ten goede aan het ouderinitiatief ‘Bij Ons Thuis’. Helpt u ons mee? Hartelijk dank namens alle toekomstige bewoners!” (www.wooninitiatiefbijonsthuis.nl)

Meer berichten