Logo gemeentenieuwsonline.nl

Collecte Leger des Heils

ZETTEN - Van 29 november - 4 december wordt in ons land gecollecteerd voor het Leger des Heils. Ook in Zetten, met een beperkt aantal collectanten. Zij nemen de nodige voorzorgen in acht. 

Het meeste werk van het Leger des Heiils wordt gesubsidieerd door de overheid. Maar er blijven ook activiteiten over die afhankelijk zijn van giften. Bijvoorbeeld de buurthuiskamers. Hier kunnen mensen terecht voor een kopje koffie, een maaltijd, een luisterend oor, kinderactiviteiten, een spelletje, tweedehands kleding en meer. Op steeds meer locaties wordt schuldhulp en huiswerkbegeleiding aangeboden. Zonder de collecte zou dit alles niet mogelijk zijn.

De grootste behoefte aan deze activiteiten is in de steden, waar veel eenzaamheid voor komt omdat mensen elkaar niet kennen.Velen van u herinneren zich de kerstpotten van  het Leger des Heils, op een kruispunt, waarin men een gift kan geven. In de dorpen, zoals Zetten, is dit niet gebruikelijk. Toch hierbij de vrijmoedige vraag om de aanstaande collecte  een succes te maken...

Meer berichten