Logo gemeentenieuwsonline.nl

Open Kerk bij Sint-Maartenskerk in Elst

ELST - Zondag 21 november is het Zondag Voleinding: de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dit is de dag waarop in de viering de namen van de overledenen van het afgelopen jaar worden genoemd. Als gemeente staan we zo stil bij het verdriet, bij de pijn van het verlies van hen die niet meer in ons midden zijn. En zeker niet alleen van hen die recent zijn overleden.

Op zaterdag 20 november is de Sint-Maartenskerk in Elst speciaal geopend van 14.00 tot 16.30 uur. Iedereen is dan welkom in de kerk. Er is orgelmuziek, er zijn gedichten, er is koffie en thee en er zijn mensen voor een praatje of een gesprek - dat is echt verschillend - in een warme kerk, Er kan een kaarsje worden aangestoken, stilte kan worden gezocht. Er is vast wel iets bij wat past. Het gaat erom dat er een gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en aandacht te hebben voor elkaar met verhalen en herinneringen. Hieraan is zeker behoefte. Met nadruk worden ook mensen van buiten de protestantse gemeente Elst uitgenodigd voor de Open Kerk op zaterdag 20 november. De deur staat wagenwijd open, iedereen is welkom.

Meer berichten