Logo gemeentenieuwsonline.nl
Foto:

Ouderinitiatief heeft gerichte plannen voor veilige woonvorm in Elst

ELST – Hoewel de uiteindelijke locatie nog niet vaststaat en de door ouderinitiatief ‘Bij Ons Thuis’ gewenste woonzorgvoorziening nog gerealiseerd moet worden heeft het uit ouders van jongvolwassenen met een verstandelijke beperking bestaande burgerinitiatief wel al voor ogen hoe het wonen en de geboden zorg vorm gegeven kan worden. Alle betrokkenen bij het woonzorginitiatief hopen dat in juli duidelijkheid komt over de bouwlocatie.

De woonzorgvoorziening die het ouderinitiatief voor ogen heeft is centraal gelegen, bij voorkeur nabij het (dorps)centrum van Elst en in de directe omgeving van de familie en het sociale netwerk van de toekomstige bewoners. Een woonvorm die vergelijkbaar is met thuis, onderdeel uitmakend van de buurt en van een samenleving waarin voor iedereen plek is.

Het beoogde huis van ‘Bij Ons Thuis’ biedt plek aan circa veertien uit de regio afkomstige jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en bestaat uit even zoveel zelfstandige appartementen waar elke bewoner een eigen kamer, slaapkamer en badkamer heeft. Daarnaast heeft het huis een gezamenlijke huiskamer en keuken. Het huis is levensloopbestendig, gemaakt van duurzame materialen en de energie wordt duurzaam opgewekt.

‘De plek waar ik mag zijn wie ik ben’

‘Bij Ons Thuis’ wil in samenwerking met de gemeente en andere lokale partijen een veilige woonvorm realiseren waar zeven dagen per week 24 uur professionele zorg en begeleiding geboden wordt, gebaseerd op een optimale, gezonde en gelijkwaardige relatie tussen zorgverlener en bewoner. In een omgeving waar de focus ligt op de sterke en positieve eigenschappen van iedere bewoner maar waar ze ook aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid.

In een huis waar de zorgverleners en de bewoners samen zorgen voor een geborgen, huiselijke sfeer. Op een plek waar persoonlijke aandacht is, waar ontwikkeling wordt gestimuleerd, zelfvertrouwen versterkt en individuele mogelijkheden benut. Een plek waar de bewoners gelukkig zijn en zich veilig voelen. Een plek waar ze mogen zijn wie ze zijn.

Meer info staat op www.wooninitiatiefbijonsthuis.nl.

Meer berichten