Logo gemeentenieuwsonline.nl
Archeologische kaart Amerongen. (foto: Utrechts Landschap)
Archeologische kaart Amerongen. (foto: Utrechts Landschap) (Foto: )

Ontdek de culturele en archeologische geheimen van het Amerongse Bos

REGIO - De oudste sporen van menselijke activiteit op de Utrechtse Heuvelrug gaan terug tot meer dan 30.000 jaar geleden. Indirecte aanwijzingen duiden al op een agrarische nederzetting in Amerongen in de 8e eeuw. Dit gebied en met name het Amerongse Bos is daardoor bijzonder rijk aan cultuurhistorie. Ook de vele geologische sporen getuigen nog van de bijzondere ontstaansgeschiedenis van het Amerongse Bos in de laatste twee ijstijden.

Onze voorouders deden de grindgaten en leemkuilen ontstaan op de hellingen van de stuwwallen en legden al lang voor onze jaartelling akkers aan op de plateaus met dekzand uit de laatste ijstijd. Via diverse historische paden trokken onze voorouders over de Heuvelrug. De vele karrensporen uit de late Middeleeuwen getuigen hier nog van. Het tracé van de historische handelsroute naar Veenendaal loopt door het ijssmeltwaterdal van de voorlaatste ijstijd. Uit latere tijden ontdekten we zelfs nog munitiedepots uit WO II.

De excursie start op woensdag 19 augustus om 18.30 uur vanaf het Informatiecentrum Utrechts Landschap, Veenseweg 8 in Amerongen. Parkeren kan bij sportpark De Burgwal. Voor deze wandeling is inschrijven verplicht. Dit kan via de website van Utrechts Landschap: https://www.utrechtslandschap.nl/activiteiten/detailpagina/93306. Deelname is gratis!

We gaan op pad in groepen van ongeveer tien personen per gids. Inschrijving kan voor maximaal 20 personen. We respecteren alle vereiste coronaregels en hanteren de 1,5 meter-regel. De excursie zal ongeveer 2.5 uur duren. Deze excursie is minder geschikt voor mensen die minder goed ter been zijn.

Meer berichten