Logo gemeentenieuwsonline.nl
Koppel patrijzen. (foto: Nico Haanappel)
Koppel patrijzen. (foto: Nico Haanappel) (Foto: )

Een paradijs voor de patrijs

OVERBETUWE - De patrijs is een van onze Nederlandse akkervogels die ook in Overbetuwe voorkomt. Echter, zoals de laatste jaren met veel van onze akker- en weidevogels, loopt hun aantal sterk terug.

In nauwe samenwerking tussen de boeren, de Agrarische NatuurVereniging en de Weidevogelwerkgroep Overbetuwe wordt getracht de weidevogels te beschermen. Bij de patrijs gaat het om het inrichten van hun leefomgeving.

Tijdens de jaarlijkse startavond van de Weidevogelgroep voor het broedseizoen op 11 februari zijn alle betrokken partijen geïnformeerd over de plannen hoe de leefomgeving voor de patrijs te verbeteren.

Op de graslanden van de gebroeders Timmermans, ten zuiden van Heteren langs de A50  en de Linge, worden het komend jaar trio-randen en een wintervoedselakker aangelegd. Dit voorjaar zijn er al verscheidene koppeltjes patrijzen waargenomen, een goede start..

Eten volwassen patrijzen vooral zaden, granen, grassen en kruiden, jonge patrijzen zijn volledig afhankelijk van insecten. Om te zorgen dat er voldoende insecten zijn helpen we de patrijs  door middel van het aanleggen van trio-randen. De randen bestaat uit drie stroken. Eén strook met overblijvende kruiden welke dient als foerageergebied, dekking en broedhabitat. De tweede strook met kort blijvend gras of open graan voor foerageer mogelijkheden. De derde strook met braakliggende grond biedt vooral foerageergebied voor de kuikens. De kale grond warmt snel op en hierdoor komt het insecten leven snel op gang.

Voor meer informatie bezoek https://weidevogelsoverbetuwe.weebly.com.

Meer berichten