Logo gemeentenieuwsonline.nl
Spandoek WatBeters. (foto: WatBeters)
Spandoek WatBeters. (foto: WatBeters) (Foto: )

Informatiebijeenkomst WatBeters voor Zetten, Herveld en Andelst

ZETTEN - Vorig jaar is er in Zetten, Herveld en Andelst een uitgebreide publiekscampagne gevoerd voor een zonnepanelenproject en het oprichten van energiecooperatie WatBeters voor Zetten, Herveld en Andelst, waar alle inwoners aan deel kunnen nemen, door middel van het kopen van zonnecertificaten.

Helaas heeft het kabinet op Prinsjesdag besloten de energiebelasting stapsgewijs te verlagen. Als de energiebelasting in de toekomst structureel lager wordt, dan is er geen rendement op zonnecertificaten meer te behalen. Immers het rendement van zonnecertificaten is gebaseerd op een energiebelastingvrijstelling.

Het kabinet heeft ook aangegeven dat er een nieuwe regeling gaat komen. Op basis van de huidige postcoderoosregeling zijn wij begin vorig jaar de campagne gestart. De uitgangspunten van deze regeling gaan dus veranderen. Minister Wiebes geeft aan dat er dit jaar nog duidelijkheid komt over deze alternatieven.

In de tussentijd hebben wij ook enkele gesprekken gehad met gemeente Overbetuwe. Er zijn voldoende geïnteresseerde inwoners die WatBeters willen voor hun dorp. Vandaar dat in overleg met de wethouder Dimitri Horsthuis is besloten om de coöperatie op te richten.

Informatieavond

Een hoop informatie waar we je graag over bijpraten en nodigen we je met veel plezier uit voor onze informatieavond op woensdag 4 maart om 20.00 uur in De Wanmolen in Zetten. "Laat je ons weten of je erbij bent? Meld je hier aan: https://docs.google.com/forms/d/1k3nTQKOwyZNnw6LS6zo9oRpBDCv17I8RGvn28b_mBFg/edit#responses.

Meer berichten