Verlangt u ook naar zekerheid? Ondek het geheim van Bethlehem!
Logo gemeentenieuwsonline.nl

Verlangt u ook naar zekerheid? Ondek het geheim van Bethlehem!

ZETTEN - De decembermaand komt er weer aan. Dit jaar wordt de Wizet-kerstmarkt op het Julianaplein in Zetten gehouden op woensdag 11 december van 14.00 tot 20.00 uur.

Ook dit jaar is er de wens om op deze kerstmarkt namens de gezamenlijke kerken aanwezig te zijn om het evangelie van Jezus Christus te delen met iedereen die het wil horen. "Hierbij roepen wij jongeren en ouderen uit de verschillende kerken op om daaraan mee te werken."

Dit meewerken kan zowel als bidder in De Rank, praktische hulp: denk aan koffie zetten, traktatie bakken, hulp bij opbouw en/of opruimen, maar ook in en rondom de kerk De Rank aanwezig te zijn om bezoekers te woord te staan of materiaal uit te delen. "Alle hulp is nodig en uw medewerking kan zeer veelzijdig zijn, elk talent is welkom!"

Op maandag 9 december was er voor alle medewerkers een ontmoetings-/toerustingsavond bij de familie Sterk, Goudreinet 4, Zetten. "Ook als u/je niet op 9 december aanwezig kon zijn wordt uw/jouw medewerking gevraagd en zeer gewaardeerd tijdens de kerstmarkt op 11 december. Dan kunnen we namelijk de taken verdelen. Voor vragen en opgave kunt u terecht bij Mirjam Visser-van der Zwan (mirjamvisservanderzwan@gmail.com, 06 34871250).

Meer berichten