Logo gemeentenieuwsonline.nl
Zaken Nieuws

Vice fractievoorzitter Jackie Versluis, SAMEN KUNNEN WE MEER

  Zakelijk

OVERBETUWE - De afgelopen 4 jaar hebben we op het gebied van bouwen en wonen al veel bereikt. We hebben onder andere de problematiek rond de Hoge Wei in Oosterhout opgelost zodat er toch gebouwd kan worden. In Driel hebben we samen met de woningstichting, de Vogelenbuurt gerenoveerd en we hebben in Herveld Plan Bloemenveld, 44 woningen, gerealiseerd.

Nu de economie weer aantrekt kan er wellicht snel gestart worden met realiseren van oa De Pas in Elst, Zetten Veldstraat en Zetten Zuid. Er is echt behoefte aan nieuwe (huur)woningen. Niet alleen aan woningen voor starters maar ook woningen voor ouderen die heel graag in hun eigen dorp willen blijven wonen.

We hebben het mogelijk gemaakt voor het OBC om nieuw te gaan bouwen en we gaan met de omwonenden en ondernemers verder werken aan een mooie permanente invulling van het Land van Tap.

We hebben de starterslening behouden en verder uitgebreid met leningen voor duurzaamheid, langer thuis wonen en leningen voor het verenigingsleven.

Er liggen ook kansen en mogelijkheden om bijv een kleiner dorp zoals Driel toekomstbestendig te houden. We gaan ons verder inzetten om het wonen en werken aantrekkelijk te laten blijven in onze dorpen. Daar zijn ondernemers, verenigingen, dorpsraden en inwoners met goede ideeën voor nodig. Samen aan het werk. Er

Er ligt een grote uitdaging op ons te wachten omdat de omgevingswet, ingevoerd zal gaan worden. CDA is blij dat iedereen in Overbetuwe kan en mag meepraten en meedenken NU al over de wijze waarop wij onze dorpen in de toekomst zouden willen en kunnen gaan inrichten.

Meer berichten