Logo gemeentenieuwsonline.nl

Kleinschalig wonen in Residence Het Witte Huis

  Zakelijk

ZETTEN - Verhoogt kleinschalig wonen in Residence Het Witte Huis de kwaliteit van leven voor ouderen met dementie? Dit is een belangrijke vraag, die we onszelf keer op keer zouden moeten stellen als betrokkenen bij een kleinschalig wooninitiatief voor ouderen met dementie. Het kan namelijk altijd beter. Binnen een kleinschalig wonen afdeling wordt er zorg gedragen voor een kleinere groep bewoners en een meer huiselijke sfeer ten opzichte van grootschalige afdelingen. Wij denken namelijk dat het allerbelangrijkste voor een mens is om zich thuis te voelen.

De kleinschalige afdeling. De verschillen tussen een reguliere zorgafdeling en een kleinschalig wooninitiatief zijn vaak direct duidelijk merkbaar wanneer men binnenstapt. Op het kleinschalige wooninitiatief gaat er veel aandacht uit naar het creëren van een gevoel van thuis voor de bewoners en zijn er in de dagplanning betere aanpassingen aan de persoonlijke behoeftes en voorkeuren van de bewoner mogelijk. In een regulier verpleeghuis wordt doorgaans op veel grotere schaal gewerkt, de aantallen bewoners per afdeling zijn groter dan bij kleinschalig wonen. In tegenstelling tot het reguliere verpleeghuis, is het kleinschalige wooninitiatief een soort open woonhuis. In een verpleeghuis is de bewoner een patiënt. Op een kleinschalige wooninitiatief een bewoner. Het ritme wordt op het kleinschalige wooninitiatief bepaald door de bewoner zelf en niet door de zorgmedewerkers, zoals dat op een reguliere afdeling het geval is. Ook het accent van de zorgvisie ligt anders. In een regulier verpleeghuis ligt het accent op het ziektebeeld en heeft de instelling een typisch ziekenhuiskarakter. Op een kleinschalige wooninitiatief ligt het accent op wonen en welzijn en heeft de woonvorm een huiselijk karakter.

Reguliere afdeling versus kleinschalig wonen

Reguliere afdeling: Nadruk op lichamelijke aspecten, patiënt/bewoner verblijft, uniform benadrukt ziekenhuiskarakter, afzonderlijke taken, altijd met collega's op de afdeling, planning werk is overzichtelijk, activiteiten voor bewoners worden van buitenaf aangereikt door een aparte afdeling.

Kleinschalig Wonen: Nadruk op omgang met bewoners, bewoner woont (medewerker is te gast), burgerkleding benadrukt woonkarakter, breed takenpakket, meer zelfstandig werken, planning werk is minder overzichtelijk, activiteiten worden vanuit de woning georganiseerd, flexibel en creatief kunnen handelen.

Residence Het Witte Huis is zo'n kleinschalig, professioneel wooninitiatief die kwaliteit voor leven hoog in het vaandel heeft staan. Wij zien in de praktijk dat de bewoners opbloeien. Wij zijn overtuigd van onze missie en overtuiging dat zorg op deze manier geleverd moet worden!

Residence Het Witte Huis, Stationsstraat 27, 6671 AW Zetten; Tel. 0488 745112; info@wittehuis-zetten.nl; www.wittehuis-zetten.nl.

Meer berichten