Logo gemeentenieuwsonline.nl

Door de ogen van BOB

OVERBETUWE - Afgelopen dinsdag was een aanpassing van het externe veiligheidsbeleid een van de belangrijkste onderwerpen van de gemeenteraadsvergadering in Overbetuwe. Een onderwerp dat pas interessant wordt voor inwoners als je er direct mee te maken hebt. Dat gold in dit geval voor de omwonenden van de toekomstige railterminal bij Valburg.

Het college stelde een beperkte aanpassing van het beleid voor zodat het mogelijk is om in de toekomst de bevoegdheid te hebben om een omgevingsvergunning te kunnen verlenen voor de railterminal.

Indien het beleid niet wordt aangepast dan kan de gemeente geen omgevingsvergunning verlenen. Het zal voor de provincie geen reden zijn om af te zien van de plannen voor de railterminal. Aannemelijk is dat de provincie, die ook het inpassingsplan voor de terminal maakt, dan de bevoegdheid naar zich toe zal trekken. De gemeente heeft dan geen invloed meer op het proces.

Een gemeenteraadslid moet altijd kiezen. Dat doet ieder lid op basis van idealen en altijd met de belangen van de gemeente en haar inwoners in het achterhoofd. BOB heeft, ondanks het feit dat zij tegen de komst van de railterminal is, ervoor gekozen om het beleid te wijzigen en daarmee grip te houden op de vergunningsverlening.

De stemming heeft het volgende resultaat opgeleverd: 15 voor en 14 tegen de wijziging van het externe veiligheidsbeleid.

Meer berichten