Logo gemeentenieuwsonline.nl

Ingezonden brief

De pot verwijt de ketel dat.ie zwart ziet (reactie op de ingezonden brief in de krant van 31 juli van Harry. Kuypers uit Ochten)

Jammer Harry dat de toonzetting van uw brief ook fanatiek is. Fijn dat u inziet, dat uw vergelijkingen kant noch wal raken. Van teleurstelling over de verwarde situatie in een van de kerken in Opheusden is in uw brief geen sprake.

Oorzaak van elke vorm van onverdraagzaamheid is het gebrek aan hoogmoed. (Hetgeen elk mens eigen is). De Bijbel leert ons: "Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden." Door de werking van de Heilige Geest gaat de hoogmoed plaats maken voor ootmoed.

W. A. van Voorthuizen Opheusden

Meer berichten