Logo gemeentenieuwsonline.nl

Huurdersvereniging Lingewaarden

LIENDEN - Op 27 mei heeft in de tuinzaal van Blommeland, de ledenvergadering van de HVL plaatsgevonden, dit in verband met de aankomende fusie tussen de woningcorporaties SWB (Lienden) en de SCW (Tiel).

Hierbij zijn de huurdersverenigingen van de beide wooncorporatie’s nauw betrokken. Ook zij zullen hierdoor samen gaan werken. In de ledenvergadering van 27 mei is met algemene stemmen besloten de HVL in de vorm zoals deze nu bestaat op te heffen, en samen met het HP (huurdersplatform) uit Tiel een nieuwe stichting op te richten.

"Wij, als bestuur van de HVL, zijn blij dat de aanwezige leden hebben ingestemd met de opheffing van de huurdersvereniging, en toestemming hebben gegeven voor een nieuw op te richten stichting. Dit alles zal, zo het er nu naar uitziet, zijn beslag krijgen in januari 2020", aldus meldt het bestuur van de HVL.

Meer berichten