Logo gemeentenieuwsonline.nl

Struyckroovers in het Rijk van Nijmegen

ELST - Op dinsdag 26 maart in Het Wapen van Elst Dorpsstraat 28 Elst, na de algemene ledenvergadering van Historische Vereniging Marithaime die om 20.00 uur begint, een voordracht om 21.00 uur van Stadshistoricus van Nijmegen drs. René van Hoften met als onderwerp: 'Struyckroovers - internationale bendes - in het Rijk van Nijmegen'.

De Waag op de Grote Markt is jarenlang de hoofdwacht van het garnizoen geweest. Van daaruit maakten de schildwachten hun rondjes door de vestingstad. Weerspannige Nijmegenaren werden opgesloten in het cachot van de Waag. Ook opgepakte struikrovers die Nijmegen en het Rijk van Nijmegen in de 18e eeuw onveilig maakten werden daar in bewaring gesteld. We denken dan aan de Geldersche Bende, de ‘Betuwsche Bende’, de ‘Brabantsche Bende’en de ‘Meerssener Bende’. Deze bendes waren samengesteld uit zogenaamde vagebonden van internationale afkomst: Nederlanders, Duitsers, Belgen, Fransen. ‘Europese bendes’ dus, die het voorzien hadden op het bezit van de lokale en regionale elite. Veelal goed voorbereid en zwaar bewapend met sabels, messen, pistolen en snaphanen. Overvallen in de Nijmeegse Snijdersstraat en bij herberg Batavia aan de Waalbandijk zijn daarvan sprekende voorbeelden. Het bevoegd gezag trad er meedogenloos tegen op met ophangingen, verminkingen en verbanningen onder andere van ene Calotte oftewel het ‘Pruikje’, alias de ‘Capitein der Honderd Gauwdieven’.        

Meer berichten