Logo gemeentenieuwsonline.nl

Collecte Hersenstichting

REGIO - Van 28 januari tot en met 2 februari vond in Zetten, Andelst en Herveld de Hersenstichtingcollecte plaats.

Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft 2453 euro opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. De Hersenstichting is de gevers dankbaar.

Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 tnv Hersenstichting, Den Haag. Meer informatie staat op www.hersenstichting.nl.

Meer berichten