Logo gemeentenieuwsonline.nl

Pronkzitting Driel

DRIEL - Op zaterdag 23 februari wordt in Driel weer een pronkzitting gehouden. Ieder jaar wordt er door de commissie weer gezorgd voor een daverende avond. Ook dit jaar hebben diverse dorpsgenoten, maar ook mensen van buiten Driel, hun medewerking toegezegd.

Helaas door het wegvallen van de vriendengroep, dreigde er een gat te vallen. Maar de commissie heeft alles in t werk gesteld om dat gat op te vullen, en dat is hun gelukt. Zo zal zoals zij dat al eens eerder hebben gedaan Dansstichting Next Movement de avond spectaculair openen met diverse dansen. Gaby is weer van de partij en ook de giecheltrutten zullen hun opwachting maken. Er zal een zanggroep optreden en diverse buutreedners zullen in de buut gaan staan. Kapel 3l zal muzikaal samen met DJ Robin de avond muzikaal vullen. Vanaf 19.30 uur is de zaal open en men wordt allen door Prin Eric de Zoute en zijn prinses Eva van harte uitgenodigd.

Vanaf nu online kan worden ingeschreven voor de tweede verlichte optocht. die gehouden wordt op zaterdag 2 maart aanvang 19.00 uur. Zich aanmelden kan op https://cvdetoorenuulen.nl. Dank gaat uit naar de Gemeente Overbetuwe en de VEKO voor hun medewerking. Er zijn weer mooie prijzen te verdienen. En wie gaat er dit jaar met de wisselbeker er vandoor. Voor de winnaar wacht een grandioze prijs door een ondernemer uit Driel beschikbaar gesteld. In de volgende editie komt het programma van het carnavalsweekend.

Meer berichten