Logo gemeentenieuwsonline.nl

Opbrengst collecte Hersenstichting

HETEREN - Van 28 januari tot en met 2 februari vond in Heteren de Hersenstichtingcollectie plaats. Er zijn veel collectanten door weer en wind op pad gegaan om vooral die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen.

Deze enthousiaste inzet heeft 1385,84 euro opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. De Hersenstichting en de collecte-organisator zijn dankbaaredankt voor ieders bijdrage. "Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18INGB0000000860 tnv Hersenstichting, Den Haag. Meer informatie staat op www.hersenstichting.nl."

Meer berichten