Logo gemeentenieuwsonline.nl
Pand Carolus hoek Fazantstraat-Korte Molenstraat, Driel. foto: Roel Wagenaar)
Pand Carolus hoek Fazantstraat-Korte Molenstraat, Driel. foto: Roel Wagenaar) (Foto: Roel Wagenaar)

Ingezonden brief

Sloop wordt 'Soap'!

 

De sloop van het pand 'Carolus' in Driel is wederom uitgesteld. Ondanks het feit dat er door de gemeente telkenmale op gehamerd is dat er dringend behoefte zou zijn aan woningen voor urgenten, blijken gemeente en ontwikkelaar nu opeens niet meer zoveel haast te hebben met de sloop en nieuwbouw van het omstreden pand in Driel.

 

Buurtbewoners zijn in beroep gegaan bij de Raad van State en hebben tevens een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend. Dit laatste bleek niet nodig. De voorzieningenrechter kon de buurtbewoners namelijk meedelen dat uit het overleg, dat tussen de gemeente en de woningstichting heeft plaats gevonden, naar voren kwam, dat er voorlopig geen bouwplannen zijn.

Het is verbazingwekkend dat de woningstichting geen aanstalten maakt om te gaan bouwen. Volgens het gemeentebestuur, de wethouder, de gemeenteraad en de ontwikkelaar zouden alle plannen goed in elkaar zitten. Ook het bestemmingsplan is uitentreuren besproken. Bewoners mochten wel spreken, maar voelden zich niet gehoord. Echter, nu er in beroep is gegaan bij de Raad van State gaat de ontwikkelaar opeens op de rem staan en wil wel een jaartje wachten tot de uitspraak is geweest. Hiermee lijkt het erop dat het argument dat er dringend behoefte is aan dergelijke woningen een gelegenheidsargument is. Of Is men toch onzeker over de kwaliteit van de eigen besluitvorming?

Roel Wagenaar

Meer berichten