Logo gemeentenieuwsonline.nl
De berm (Kesteren - Rhenen) met mooie planten en jubelende Bosrietzangers.
De berm (Kesteren - Rhenen) met mooie planten en jubelende Bosrietzangers. (Foto: Henk van der Kooij)

Maaien of meer laten staan?!

BETUWE - Geniet u ook van de kruidenrijke bermen? Er zijn mensen die al gauw praten over onkruid maar ik neem aan dat u zo niet spreekt over de schepping. Neem de berm op de foto. In 2014 helemaal kaal gemaaid. En nu?

Nu is afgesproken dat deze berm niet meer jaarlijks wordt gemaaid. Zo’n beheer vergroot de soortenrijkdom (= biodiversiteit) van het landschap. Van deze berm bij Kesteren geniet ik (Henk van der Kooij) jaarlijks. Allerlei soorten planten – denk eens alleen aan de rode vlinderbloemige Aardaker, echt een plant van het rivierengebied! – zijn vanaf het fietspad te zien en in deze tijd laat zich ook volop vogelzang horen. Een vogel jubelt er sprankelend boven uit: de Bosrietzanger. Een lust om te horen. De Bosrietzanger komt vooral voor in overjarige vegetaties van riet en brandnetels.
Al dromend zie ik in het Rivierengebied als gevolg van een milieubewuster maaibeheer prachtige bloeiende en zoemende bermen. Voor mens, dier en plant een verrijking. Dat het zo moge worden:

Denken aan de Betuwe                
zie ik brede rivieren
traag door oneindig
grasland gaan,
linten ondenkbaar
rankende rietranden
met hoge pluimen
langs de wegbermen staan;
en in de ruige ruigte
jubelend verborgen,
verspreid door riet en netels,
Bosrietzangers,
Grasmussen, Karekieten,
bij geknotte wilgen,
uilen, vlinders en fleur,
in een groots verband.
De natuur schittert mooi
door de zon wisselend bekleurd,
en in de hele Betuwe                
wordt geen lege berm meer gehoord.

reageer als eerste
Meer berichten