Bestuurders gezocht voor stichting Elst 1300

Algemeen

ELST - De viering van het 1250-jarig bestaan van Elst in 1976 roept bij veel Elstenaren nog steeds mooie herinneringen op. De Elster gemeenschap organiseerde en vierde een geweldig festiviteiten- en activiteitenprogramma. Dit feest droeg destijds in belangrijke mate bij aan de verbinding tussen Elstenaren met verschillende achtergronden. 

In 2026 bestaat Elst 1300 jaar, en dat is een momentum om ook niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Voor de organisatie wordt gezocht naar Elstenaren die hier hun schouders onder willen zetten.

Het afgelopen jaar is op initiatief van het Centrum Management Elst door een werkgroep nagedacht over de organisatie. Dit heeft o.a. een doelstelling, de eerste beeldvorming en een planning richting de viering van Elst 1300 opgeleverd. De doelstelling luidt: Elst 1300 draait om het inspireren van verschillende Elster generaties, jong en oud, oud en nieuw, met als doel de lokale samenhang en trots te vergroten en zo een duurzame verbinding te creëren.

De eerste concrete stap in de planning behelst de oprichting van de Stichting Elst 1300. Voor deze stichting worden bestuursleden gezocht. Het bestuur dient te bestaan uit mensen die gezamenlijk een goede afspiegeling zijn van de Elster gemeenschap, kennis en vaardigheden op bestuurlijk niveau bezitten en enthousiast zijn om de doelstelling van Elst 1300 te realiseren.

Mensen, die zich in bovenstaande herkennen, worden opgeroepen een mail te sturen naar centrummanager@centrumelst.nl. Zij zullen worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met een aantal leden van de werkgroep.

Uitgelicht

Digitale krant