Lezing ‘Voor de Romeinen kwamen’ bij Marithaime in Elst

Algemeen

OVERBETUWE - Dinsdag 3 oktober organiseert HV Marithaime in Het Wapen van Elst een lezing over de prehistorische jagers/verzamelaars in de Over-Betuwe. 

In de Overbetuwe is de afgelopen decennia veel archeologisch veldwerk verricht, vooral voorafgaand aan stadsuitbreidingen (Arnhem-Zuid, Nijmegen-Noord) en aanleg van infrastructuur (Betuweroute, verlenging A15). De opgravingen hebben het beeld van de bewoning aanzienlijk verrijkt, ook dat van de periode vóór de Romeinse tijd, oftewel de prehistorie. 

De vroegste bewoners waren jager-verzamelaars van rond en na het einde van de laatste ijstijd, zoals degenen die vuurstenen pijlpunten achterlieten op het stuifduin waarop Bemmel is gebouwd. De meeste sporen stammen evenwel van eenvoudige agrarische nederzettingen die al vanaf circa 4000 voor Chr. de dagelijkse bestaansbasis vormden, zoals de boerderijen uit de bronstijd ter plekke van Park 15.
Uit diezelfde periode kennen we het gebruik om kostbare bronzen voorwerpen in rivieren en andere wateren te deponeren. Het Smitjesland in Lent is daar een treffend voorbeeld van.
En uniek is de locatie in Nijmegen-Noord met zweethutten en koudwaterbaden waarvan verder alleen voorbeelden bekend zijn op de Britse Eilanden, een gebied waarmee (brons)handelsrelaties bestonden.

In Elst heeft in de eindfase van de ijzertijd ter plekke van de Grote Kerk een cultusplaats gelegen die de opmaat vormde tot de bouw van een Gallo-Romeinse tempel van formaat.

Deze lezing wordt gegeven door dr. Peter van den Broeke die de laatste decennia diverse opgravingen heeft geleid in Nijmegen-Noord. Aanvang 20.00 uur. Entree 5 euro. Leden gratis entree.

Uitgelicht

Digitale krant