Wie redt de Zonnebloem in Herveld-Andelst?

Algemeen

HERVELD-ANDELST - De Zonnebloem is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen met een lichamelijke beperking. Al bijna 30 jaar is de Zonnebloem in Herveld-Andelst actief en organiseert activiteiten en bezoekt mensen.

Dit kan doordat een aantal vrijwilligers en bestuursleden actief zijn. Omdat de Zonnebloem een ‘goede doelen organisatie’ is mag een bestuurslid niet langer dan 12 jaar in functie zijn.

Al geruime tijd kampt de afdeling Herveld-Andelst met een tekort aan bestuursleden. De voorzitter van de afdeling is sinds 2010 in het bestuur actief en al over de maximale termijn heen. De secretaris/penningmeester heeft al meer dan 15 jaar een bestuursfunctie binnen de Zonnebloem. Daarom zijn beide functionarissen gedwongen te stoppen met hun activiteiten.

In 2021 is de afdeling Dodewaard van de Zonnebloem opgeheven omdat er geen nieuwe bestuursleden konden worden gevonden. De deelnemers uit Dodewaard zijn toen ondergebracht bij de afdeling Herveld-Andelst zodat deze nu Herveld-Andelst-Dodewaard heet. Nu dreigt dus de opheffing van deze afdeling wegens gebrek aan bestuursleden.

Concreet zijn we op zoek naar mensen voor de rol van voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurslid bezoekwerk. Een bestuurslid bezoekwerk is de persoon die een intake gesprek houdt met nieuwe vrijwilligers of nieuwe deelnemers. Een bestuurslid die activiteiten organiseert kan die functie nog blijven uitoefenen. Voor bestuursleden is het tijdsbeslag ongeveer 30 tot 50 uur per jaar.

“Heeft u belangstelling dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. van Boldrik, telefoon 0488 451314.”

Uitgelicht

Digitale krant