Een schoolklas in Hodod, Roemenië.
Een schoolklas in Hodod, Roemenië.

Bridge-drive voor Roemenië

Algemeen

HETEREN - Op zaterdag 5 november zal er onder de deskundige leiding van Ton le Congé weer een bridge-drive gehouden worden in zalencentrum De Bongerd in Heteren. 

Deze benefietbridge-drive wordt georganiseerd door stichting Barátok Románia. Dat gebeurt inmiddels voor de 23e keer! De opbrengst zal worden besteed aan de naschoolse opvang van de basisschoolkinderen in de gemeente Hodod. Er zitten relatief veel Roma-kinderen op de scholen. In de thuissituatie ontbreekt het vaak aan stimulans en ondersteuning bij het maken van huiswerk.

De organisatie nodigt bridgers van harte uit om deel te nemen aan wat volgens kenners de leukste drive in de regio en ver daarbuiten is. De aanmelding onder vermelding van namen en voornamen, NBB lidnummer en speelsterkte kan vóór 20 oktober per mail gedaan worden. Het mailadres is baratokbridge@gmail.com.

Het inschrijfgeld is 25 euro per paar en kan voldaan worden op rekeningnummer NL64 INGB 0006 8798 54 ten name van Stichting Barátok Románia. De aanmelding is definitief nadat het inschrijfgeld is ontvangen.

Er zijn mooie prijzen te winnen die beschikbaar zijn gesteld door lokale sponsors . Het hoogst haalbare is de  wisselbeker en na afloop zorgt stichting Barátok Románia voor een Roemeens hapje en een rondje pálinka.

De aanvang van deze drive op 5 november is 13.30 uur (zaal open vanaf 12.30 uur) en de prijsuitreiking zal rond 17.15 uur plaatsvinden in zalencentrum De Bongerd, Flessenstraat 54 in Heteren.

Uitgelicht

Digitale krant