Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Open dag windpark.&nbsp;</p>

Open dag windpark. 

(Foto: Alex de Meijer)

Nieuwe subsidieronde omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Betuwe

OVERBETUWE - Woon je in de buurt van het windpark in Nijmegen-Noord en heb je (een idee voor) een project? Kijk dan eens of je in aanmerking komt voor een subsidie uit het omgevingsfonds. Aanvragen kunnen tot 1 november worden ingediend.

Omdat de impact van moderne windmolens op de omgeving groot is, heeft het coöperatieve windpark Nijmegen-Betuwe een omgevingsfonds. Om de twee jaar wordt het opengesteld voor subsidie-aanvragen door organisaties en bewoners in Nijmegen-Noord, Oosterhout, Reeth en Ressen. 

Sinds de start van het windpark is onder andere geld uitgekeerd voor informatieborden in Ressen en Reeth, de programmering van theater De Klif, de Kidsweek van Move, Scouting Lent, verduurzaming van de Warmoes en groenprojecten in Oosterhout, Zuiderveld en Grote Boel.

Nu is de subsidieregeling weer opengesteld. Op windparknijmegenbetuwe.nl/omgevingsfonds staat aan welke voorwaarden een subsidie-aanvraag moet voldoen. Donderdagavond 29 september om 20.00 uur is er een informatie-avond in het bezoekerscentrum ‘De Mussenhut’. “Als je deze avond online wilt volgen, graag aanmelden via omgevingsfonds@windparknijmegenbetuwe.nl. Dan ontvang je een Teams-link.”

De aanvraagronde is geopend tot 1 november. Beter wacht je niet tot het laatst met indienen van je aanvraag. Het bestuur van het omgevingsfonds kan dan, indien nodig, nog suggesties geven om de aanvraag te verbeteren of vragen stellen ter verduidelijking. Na 1 november zal het bestuur van het omgevingsfonds de aanvragen beoordelen. Uiterlijk in januari 2023 krijgen alle aanvragers bericht over al dan niet toekenning.

Meer berichten