Vernieuwen van de 150 kV elektriciteitsverbinding tussen Renkum en Dodewaard

Algemeen

BETUWE - De kabelverbinding tussen de hoogspanningsstations in Renkum en Dodewaard wordt vernieuwd. Dit zorgt voor een verbetering van de bedrijfszekerheid en een hogere transportcapaciteit van de verbinding. Het verhogen van de capaciteit van het landelijke net zorgt ervoor dat bedrijven maar ook duurzame energie-opwekkers, zoals wind- en zonneparken, kunnen worden aangesloten.

Tijdens de vervanging van deze hoogspanningsverbinding van landelijke netbeheerder TenneT wordt er gebruik gemaakt van de bestaande omhullende stalen buis die in 1979 is aangelegd. Dit betekent dat er geen nieuwe sleuven gegraven hoeven te worden. Alleen de moflocaties, ofwel de locaties waar de kabelsecties destijds aan elkaar verbonden zijn, worden opgegraven. Vanaf deze locaties worden de oude kabels uit de buizen verwijderd, de nieuwe kabels in de bestaande buizen getrokken en vervolgens met elkaar verbonden.

De werkzaamheden worden door hoofdaannemer Qirion en uitvoerend aannemer Volker Energy Solutions in twee fasen uitgevoerd. Zo blijft één van de twee parallelle kabelcircuits in bedrijf en het elektriciteitsnet operationeel. De eerste fase is inmiddels gestart! Medio juli werd de eerste nieuwe kabel, geleverd door fabrikant NKT uit Duitsland, ingetrokken. Het eerste deel van de verbinding bevindt zich onder de Neder-Rijn, tussen de gemeentes Wageningen en Overbetuwe, en in het zuidelijke uiterwaardengebied. De verwachting is dat in de loop van 2023 beide kabelcircuits zijn vervangen.

Vragen over de uitvoering van dit project? Neem dan gerust contact op met Wendy de Ronde, omgevingsmanager van Volker Energy Solutions, via wdronde@volker-es.nl.

Uitgelicht

Digitale krant