Logo gemeentenieuwsonline.nl

Lions: iets voor de ander willen betekenen, maar ook gezelligheid

BETUWE - De Lions Midden-Betuwe zijn op zoek naar nieuwe leden. Maar ook naar goede doelen. Het één kan niet zonder het ander: zonder ledenaanwas, kan ook het doel van de vrijwilligersclub, maatschappelijke ondersteuning bieden, niet ten volle worden gerealiseerd. En dat zou zonde zijn, zeggen de mannen.

Mannen? Kunnen alleen mannen lid zijn van de Lions? Dat is een misverstand dat opheldering verdient, stelt Arnold Teunissen, een van de leden van het eerste uur van afdeling Midden-Betuwe. ‘De Lions staan wel degelijk open voor vrouwen. Wij hebben zelfs de vrouwenafdeling in Renkum mee opgericht. Midden-Betuwe, opgericht in de jaren tachtig, is echter een mannenafdeling. Dat is zo gegroeid.’

De laatste jaren blijft de aanwas van nieuwe leden een beetje steken. Tegelijk slinkt door natuurlijk verloop het ledenaantal. Met meer leden kan de afdeling activiteiten organiseren die fondsen opleveren en dat komt de samenleving alleen maar ten goede.

Want dat is een belangrijk doel van de Lions: op vriendschappelijke wijze en op vrijwillige basis de handen uit de mouwen steken om hulp te bieden waar dat nodig is. Lionisme, zo wordt het ook wel genoemd: met plezier aan de slag voor het goede doel. Door middel van fundraising en handen uit de mouwen steken.

Van de ‘pot’ van Lions Midden-Betuwe hebben de laatste decennia veel organisaties uit de regio geprofiteerd. Van zorgcentra tot Rode Kruis en van scouting tot gymnastiekvereniging. Waar een vereniging in de rode cijfers dreigt te komen of een club dringend verlegen zit om nieuwe spulletjes, komen de Lions in actie.

In het verleden hebben de Lions ook voor hulpbehoevenden van over de grens de nodige fondsen opengesteld. Arnold: ‘We hebben met verschillende acties wel 5 miljoen gulden opgehaald voor projecten in Rwanda. Dat geld ging naar scholen, waterleiding, een apotheek, een opleiding voor automonteurs enzovoorts. Dat was echt een grote, dankbare klus om te doen.’

Lokale projecten krijgen nu voorrang. Verenigingen uit de regio die krap zitten, kunnen een beroep doen op de Lions. Dat het stormloopt, kunnen de Lions niet zeggen. ‘Het lijkt wel alsof de clubs niet weten dat we bestaan, wat we voor ze kunnen betekenen.’

Hoe vullen de Betuwse Lions hun maatschappelijke potje eigenlijk. Komt dat uit de portemonnees van de leden?

‘Nee, nee’, zegt huidig club President Antoine Haggenburg. ‘Alhoewel de leden wel contributie betalen, gaat daarvan geen cent naar de goede doelen, dat is puur voor de interne organisatie. Al het geld dat we voor derden vergaren, halen we binnen met acties. Vaak zijn het sponsoren die in de buidel tasten als wij weer een leuke actie op touw hebben gezet.’

Er zijn grote evenementen en kleine, terugkerende acties die geld in het laatje brengen. Zo staan de Lions elk jaar met een kraam in het Duitse Usingen, in de buurt van Frankfurt, als daar het jaarlijkse Stadsfest wordt gehouden. ‘In die kraam brengen we Hollandse haring aan de man’, zegt Antoine. Een bridge-drive en deelname aan een kerstmarkt zijn ook vaste activiteiten die euro’s opleveren.

Voor de grote evenementen kiezen de Lions vooraf een specifiek doel. Zo was in 2017 de Stichting Zorgeloos Kind de gelukkige. De stichting zet zich in voor ernstig zieke kinderen, die willen ze graag ontspannende activiteiten aanbieden. De Lions organiseerden in dat jaar voor de tweede keer een sponsorzwemactie in zwembad Ezzy’s in Zetten: het Betuws Zwemfestijn. Dat leverde bijna 15 duizend euro op.

Een ander groot evenement was de Jumbo Run. Voor de editie 2014 van deze jaarlijkse motortoertocht, waarbij gehandicapte kinderen in een zijspan mogen meerijden, verzorgden de Lions van Midden-Betuwe de pleisterplaats.

Een actie als het Betuws Zwemfestijn zouden de Lions best elk jaar willen organiseren. Maar nu zijn er te weinig handjes. Vandaar de oproep van de Lions aan mannen uit de regio: sluit je aan. Uitgangspunt van de Lions is dat de leden zo’n beetje alle beroepsgroepen vertegenwoordigen. Maar dat is geen gemakkelijke opgave.

Zo heel veel tijd kost het lidmaatschap niet, zegt bestuurslid Barry Teunissen, die ook al geruime tijd lid is van de Lions. ‘Twee keer in de maand komen we bij elkaar, dus dat zijn twee avonden. En verder af en toe de handen uit de mouwen steken. Je krijgt er veel voor terug: kameraadschappelijkheid en een goed gevoel.’

Kameraadschap, dat is één van de fundamenten van de Lions. Als een lid in nood is, word je geacht die bij te staan. ‘Ernstig zieke leden kunnen op ons rekenen’, zegt Barry.

Het andere fundament is de verbondenheid met de samenleving, om als vriendenclub iets voor de maatschappij te kunnen betekenen. Dat gebeurt tijdens de bijeenkomsten die om de veertien dagen worden gehouden. Op de ene avond komen de leden om half zeven bij elkaar om samen te eten. Daarna volgt een lezing. Soms door een clublid, een andere keer door iemand van buiten. Maar altijd over een interessant onderwerp. Dat kan diepzeeduiken zijn, maar er is ook een hoogleraar geweest die voorspelde hoe de samenleving er over vijftig jaar uit zal zien. De bijeenkomst veertien dagen later is altijd een vergadering. Dan wordt er gesproken over acties en over aanvragen voor financiële steun. De Lions hebben het nooit over politiek of religie. Althans, het komt wel ter sprake, maar er mag níet worden geredetwist!

Voor meer informatie over lidmaatschap of aanvragen voor een bijdrage, stuur een mail naar midden.betuwe@lions.nl of neem contact op met Antoine Haggenburg 06 25012044.

Meer berichten