Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Ook Jan Rot gaf in eerder een mooie lezing in de Vluchtheuvelkerk.&nbsp;</p>

Ook Jan Rot gaf in eerder een mooie lezing in de Vluchtheuvelkerk. 

(Foto: Ruud Schotman)

Peter Nissen komt naar de Vluchtheuvelkerk in Zetten

ZETTEN - Dit jaar zullen er op de Vluchtheuvel in Zetten veel bijzondere diensten en lezingen te bezoeken zijn. Bijna elke maand is er op de derde zondag een ‘Heuveldienst’ of ‘Heuvellezing’ in plaats van een gewone dienst. Er zullen geluiden te horen zijn van schrijvers, dichters, een politica, theologen, een oud-politiecommandant, een danseres en zelfs van een heel cantatekoor!

Deze maand, op zondag 15 mei, komt theoloog, hoogleraar kerkhistorie en predikant Peter Nissen een lezing houden over de stand van zaken van de Oecumene. Dit jaar zal er voor het eerst sinds negen jaar weer een wereldwijde assemblee van de Wereldraad van Kerken zijn. Naar aanleiding daarvan wil Nissen stilstaan bij de vraag: hoe staat de samenwerking van alle kerken in de wereld ervoor? 

Hij zal daarbij ook zijn persoonlijke zoektocht binnen de Katholieke Kerk en de Remonstrantse Broederschap betrekken. Peter Nissen trad regelmatig in de publiciteit als kritisch katholiek. In 2010 sloot hij zich als ‘vriend’ aan bij de Remonstrantse Broederschap, in 2013 werd hij formeel lid, en in september 2015 werd hij zelfs bevestigd als predikant van de remonstranten in Oosterbeek. In 2021 maakte Peter Nissen bekend dat hij wil terugkeren naar de Katholieke Kerk.

Iedereen is op 15 mei, maar ook op de andere zondagen, welkom in de Vluchtheuvelkerk (www.vluchtheuvelgemeente.nl) met haar licht en ruimte. De lezingen beginnen om 10.00 uur ‘s ochtends en duren een uur. De ingang van het prachtige witte kerkje tussen de hoge bomen op een terp middenin Zetten is tegenover het adres Bakkerstraat 20. 

Meer berichten