Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Watervogel.&nbsp;</p>

Watervogel. 

(Foto: Bendiks Westerink)

Lezing over landbouw en biodiversiteit

HEMMEN - Dinsdag 17 mei is er om 20.00 uur in dorpshuis De Oude School aan het Kerkplein 4 in Hemmen een interactieve avond met een lezing, afgewisseld met foto’s en discussie. Kosten voor deze duo-presentie is inclusief een consumptie 2,50 euro.

Judith Westerink is senior onderzoeker landscape governance bij Wageningen Environmental Research en deskundige op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Zie https://research.wur.nl/en/persons/judith-westerink/publications/

Wat is natuurinclusieve landbouw en hoe kunnen we boeren daarbij helpen? Landbouw en natuur kunnen heel goed samen gaan. Veel planten- en diersoorten horen bij boerenland, zoals de pinksterbloem en de veldleeuwerik, maar van de oorspronkelijke biodiversiteit op boerenland is weinig meer over. Gelukkig kiezen steeds meer boeren voor natuurinclusieve landbouw, waardoor de biodiversiteit de kans krijgt zich te herstellen. Zulke boeren roeien echter tegen de stroom op van zoveel mogelijk produceren voor de wereldmarkt. Ze kunnen alle hulp gebruiken, maar wat kunnen wij doen?

Bendiks Westerink is in Zetten bekend als directeur van de Van Lingenschool, maar minder bekend is dat hij prachtige natuur- en landschapsfoto’s maakt. Zie www.bendiks.nl.

Meer berichten