Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Veerpont vaart naar de overkant.</p>

Veerpont vaart naar de overkant.

(Foto: Eigen foto Drielse Veer)

Mooie aantallen voor Drielse veer

DRIEL - Het Drielse Veer is uit de vaart van 25 december 2021 tot en met 9 januari 2022

Ondanks corona en hoge waterstanden waren er bijna 90.000 passagiers in 2021. De coronacrisis heeft vanzelfsprekend ook het afgelopen jaar de nodige invloed gehad op de dienstregeling van het Drielse Veer.

Tijdens de perioden van gedeeltelijke lockdown was het aantal passagiers per overvaart gemaximaliseerd op twaalf. Gedurende die perioden was er op werkdagen van 07:30 tot 08:00 uur een speciaal coronatijdslot voor scholieren. Het maximum van twaalf passagiers gold tijdens die periode niet. Wel was dan het dragen van een mondkapje verplicht. Desondanks komt het aantal passagiers dit jaar naar verwachting uit op om en nabij 90.000! 

In 2020 waren dat er 62.177 en in 2019 waren er 91.750 overzettingen. Het aantal overgezette scholieren bedraagt in 2021 ruim 24.000. Wegens corona zijn minder scholieren overgezet. In 2020 hebben we 26.000 scholieren overgevaren en in 2019 werden ruim 35.000 scholieren overgezet. Begin 2021 was de veerdienst wegens hoog water twaalf dagen uit de vaart, de uiterwaard aan Drielse zijde was ondergelopen en de pont werd daardoor onbereikbaar. 

Dankzij de mooie zomerdagen heeft de pont veel recreanten en toeristen overgezet. Corona droeg eraan bij dat mensen vaker dan voorheen de fiets namen en ook dat zorgde voor een toename van het aantal passagiers. 

In een normaal jaar zou de pont zo’n 11.000 scholieren meer overgezet hebben. En dat betekent dat het veer in die situatie wellicht voor het eerst het aantal van 100.000 passagiers zou hebben overschreden!

Meer berichten