Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>SGP-lijsttrekker Bart van der Tang aan de Gelderse kant van de Rijnbrug.&nbsp;</p>

SGP-lijsttrekker Bart van der Tang aan de Gelderse kant van de Rijnbrug. 

(Foto: Jan Bosch)

Petitie gestart over verbreding Rijnbrug

RHENEN - In een ultieme poging om de verbreding van de Rijnbrug te redden lanceert de SGP in Rhenen een online petitie. De petitie roept de provincie Gelderland op om haar toezegging bij te zullen dragen aan de verbreding van de Rijnbrug alsnog na te komen.

De aanleiding van de petitie zijn de recente ontwikkelingen in de provincie Gelderland. Het college van Gedeputeerde Staten bestaande uit VVD, GroenLinks, CDA, PvdA en ChristenUnie dreigt haar toegezegde financiële steun voor de verbreding van de Rijnbrug in te trekken. Als argumenten worden de stijgende bouwkosten en het beperkte effect van een verbreding aangevoerd.

Lijsttrekker Bart van der Tang over de petitie: “Ik roep alle betrokken burgers en bedrijven die te maken hebben met de fileproblematiek op de Rijnbrug op om deze petitie te ondertekenen.”

Van der Tang over de argumenten die de provincie aanvoert: “Deze zijn ongeloofwaardig. Onderzoek heeft uitgewezen dat verbreding op de lange termijn nog steeds een positieve bijdrage aan de doorstroming oplevert. Het college heeft bovendien in haar eigen coalitieakkoord aan de inwoners van Gelderland toegezegd om vast te houden aan de gemaakte afspraken over investeringen in weginfrastructuur en lopende verkenningen. De Rijnbrug wordt hierbij expliciet genoemd. De betrouwbaarheid van de provincie Gelderland staat hier op het spel.”

De Rijnbrug is een cruciale verbinding tussen de gemeente Neder-Betuwe en de gemeente Rhenen. Al jaren ondervinden inwoners van deze regio grote hinder als gevolg van de fileproblematiek op de Rijnbrug.

Meer berichten