Logo gemeentenieuwsonline.nl

HVOB is op zoek naar kandidaten

ELST - Huurdersvereniging Over-Betuwe (HvOB) die de belangen van de huurders van Woningcorporatie Vivare in Elst behartigt, zal op 8 januari 2022 tijdens haar nieuwjaarsreceptie voor de vijftiende maal de leefbaarheidsaward ‘De Regelaar’ uitreiken aan degene die een aantoonbare bijdrage heeft geleverd aan de leefbaarheid in Elst en op deze wijze het wonen in ons dorp extra plezierig heeft gemaakt.

De huurdersvereniging nodigt inwoners van Elst uit om verenigingen of mensen in persoon die in aanmerking kunnen komen voor deze Award, voor te dragen. De winnaar ontvangt een cheque van éénduizend euro, te besteden aan een bestaand of nieuw project. Daarnaast krijgt de daarvoor in aanmerking komende persoon ‘De Regelaar’ zoals de award heet, in beeldvorm uitgereikt.

Ook is er voor de in aanmerking komende hem/haar een vrij te besteden bedrag van vijftig euro beschikbaar. De op de tweede en op de derde plaats geëindigde genomineerden ontvangen  een aanmoedigingsbedrag van één honderd euro, inclusief een fraaie oorkonde.

Eventueel te nomineren kandidaten kunnen tot 08 december 2021 worden voorgedragen bij het secretariaat van de Huurdersvereniging Over-Betuwe, Antwoordnummer 210, 6660 WB Elst of per e-mail: hvob@outlook.com. Meer informaties over de huurdersvereniging en over de Award zijn te vinden op www.huurderselstover-betuwe.nl.

Meer berichten