Logo gemeentenieuwsonline.nl

Terug naar de basis?

ZETTEN - De laatste jaren stond voor veel mensen de wereld op zijn kop. We werden met elkaar teruggeworpen op de basis van ons bestaan. Misschien loopt u ook wel met vragen over de zin van het leven. Waar leven we voor, waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe? Wij geloven dat het christelijk geloof antwoorden kan geven op deze vragen.

“Wilt u meer weten over het christelijk geloof en de boodschap van de Bijbel? Dan hebben we u op het oog! Elkaar ontmoeten in een kleine setting, samen leren, samen praten, naar elkaar luisteren en met elkaar bidden. Deze gratis cursus geeft niet alleen een heldere uitleg over het christelijk geloof, maar wil ook een ontmoetingsplek zijn voor mensen die samen willen nadenken over de grote vragen van het leven.” 

Op 21 oktober wordt verder gegaan met de basiscursus Christelijk Geloof. De cursus vindt elke twee weken plaats in verenigingsgebouw De Hoeksteen aan de Damstraat 15 in Zetten op de donderdagavond van19.30 tot 21.30 uur.

De start is donderdagavond 7 oktober om 18.30 tot 20.30 uur. Deze eerste avond beginnen we met een gezamenlijke warme maaltijd. Iedereen is er welkom! Voor opgave, vrijblijvende informatie of vragen: Geurette Nijland: 06 15388307, geurette@gmail.com Adri Visser: 06 24537698, visser.adri1@gmail.com Jan Sterk: 0488 452484, jsterk@buntgroep.nl.

Meer berichten