Logo gemeentenieuwsonline.nl
Foto:

Geslaagde kennismakingsmiddag ouderinitiatief ‘Bij Ons Thuis’

ELST – Op weg naar de realisatie van een levensloopbestendige woonzorgvoorziening voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking vond op zaterdag 26 juni bij Landerij de Park in Elst een eerste geslaagde kennismakingsmiddag plaats van ouderinitiatief ‘Bij Ons Thuis’. Voor zowel de aanwezige ouders als de toekomstige bewoners stond deze spelletjesmiddag geheel in het teken van ontmoeting, kennismaking en samenzijn.

Op deze zonovergoten zaterdag was het voor stichting ‘Bij Ons Thuis’ eindelijk mogelijk om in de buitenlucht een fysieke kennismakingsmiddag te organiseren met diverse laagdrempelige spelletjes. Daarmee ging voor zowel de ouders als de toekomstige bewoners een langgekoesterde wens in vervulling.

Onder het toeziend oog van ouders en familieleden genoten de zeven aanwezige kandidaat-bewoners zichtbaar enthousiast en met volle teugen van alle aangeboden spelletjes. Spelletjes gericht op kennismaking, ontmoeting, samenwerking en plezierbeleving. 

Niet alleen voor de toekomstige bewoners maar ook voor de ouders, aanwezige bestuursleden en andere betrokkenen bood deze middag mooi de gelegenheid nader kennis te maken en elkaar voor de eerste keer in levende lijve te ontmoeten. Als gevolg van alle coronamaatregelen vonden alle vergaderingen en overlegmomenten tot nu toe alleen nog online plaats, via onder meer Zoom en MS-Teams.

Deze geslaagde kennismakingsmiddag werd eveneens bijgewoond door twee leden van de selectiecommissie, waaronder een orthopedagoog. De selectiecommissie heeft straks tot taak om conform het bewonersprofiel advies uit te brengen aan het bestuur van de stichting teneinde te komen tot een passende samenstelling van de groep bewoners en hun ouders dan wel wettelijke vertegenwoordigers. 

Het uit ouders van jongvolwassenen met een verstandelijke beperking bestaande burgerinitiatief ‘Bij Ons Thuis’ ligt op koers om in samenwerking met de gemeente en andere lokale partijen op korte termijn in Elst een veilige en permanente woonvorm te realiseren voor circa veertien uit Overbetuwe en directe regio afkomstige jongeren met een beperking. Meer informatie staat op https://www.wooninitiatiefbijonsthuis.nl.

Meer berichten