Logo gemeentenieuwsonline.nl
Foto:

Toekomstige bewoners kijken uit naar nieuw veilig thuis

ELST – In samenwerking met de gemeente Overbetuwe en een aantal lokale ondernemers wil ouderinitiatief ‘Bij Ons Thuis’ op korte termijn in Elst een bijzondere woonzorgvoorziening realiseren voor een aantal jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Hoewel de definitieve (bouw)locatie nog niet vaststaat kijken de toekomstige bewoners al reikhalzend uit naar deze beschermde woonvorm en daarmee naar een nieuw, geborgen en veilig thuis.

Uit cijfers blijkt dat er zowel landelijk als regionaal een grote behoefte bestaat aan beschermde woonvormen voor bijzondere doelgroepen. Met deze woonzorgvoorziening wil het uit ouders bestaande burgerinitiatief ‘Bij Ons Thuis’ een permanente levensloopbestendige huisvesting en 24-uurs verzorging bieden aan circa veertien uit Overbetuwe en directe regio afkomstige jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

De toekomstige bewoners hebben minimaal een VG4 indicatie en variëren in leeftijd tussen 18 en 35 jaar. In haar streven een harmonieus woon- en leefklimaat neer te zetten kiest het ouderinitiatief voor een gevarieerde groepssamenstelling, er vanuit gaande dat een gedifferentieerde groep bijdraagt aan de onderlinge sfeer, een wederzijdse dynamiek en interactie tussen bewoners op allerlei gebieden en (dagelijkse) activiteiten.

‘Ons huis, mijn thuis’

Bij ‘Bij Ons Thuis’ wordt iedereen gestimuleerd zoveel mogelijk eigen regie te houden en wil men de bewoners laten ervaren dat zij allemaal unieke kwaliteiten hebben die bijdragen aan het woongenot. Samen met de begeleiders zorgen de bewoners voor een huiselijke sfeer, een sfeer van warmte en geborgenheid, vergelijkbaar met thuis.

Om als bewoner in aanmerking te komen gelden wel een aantal criteria. Zo moeten de bewoners onder meer beschikken over voldoende sociale vaardigheden om in een groep te functioneren en in staat zijn mede verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen veiligheid.

Om tot een goed passende groep te komen, vindt er een selectieprocedure plaats. Hierin wordt gekeken of zowel de bewoners áls de ouders bij elkaar passen. Bewoners om bij elkaar in een groep te wonen. En de ouders om samen te werken in het ouderinitiatief.

Voor meer info zie: wooninitiatiefbijonsthuis.nl.

Meer berichten