Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>24 april. Een paar Bergeenden in de Buitenpolder bij Ochten: &#39;Zullen we hier een broedplekje kunnen vinden?&#39; (foto: Henk van der Kooij)</p>

24 april. Een paar Bergeenden in de Buitenpolder bij Ochten: 'Zullen we hier een broedplekje kunnen vinden?' (foto: Henk van der Kooij)

(Foto: Henk van der Kooij)

Berg-eenden in de vlakte

NEDER-BETUWE - In de Blauwe Kamer bij Rhenen, in de Tollewaard bij Lienden en in de Buitenpolder bij Ochten zijn regelmatig forse, witachtige vogels aan te treffen. Door hun opvallende kleuren zijn ze niet gauw over het hoofd te zien.

Door Henk van der Kooij

Twee van deze bont-witte vogels ziet u op de foto. Het is een paar Bergeenden. U ziet vast wel het verschil tussen de linker- en rechtervogel. Het mannetje onderscheidt zich van het vrouwtje door een knobbel op de felrode snavel. En ik moet zeggen: de kleuren van dit mannetje zijn duidelijk frisser dan van het vrouwtje. Prachtig die oranjebruine borstband. Verschillen mogen er zijn. Een mannetje Bergeend heeft een andere taak dan een vrouwtje Bergeend. Hoe gelijk ze in onze ogen ook zijn, het mannetje kan sowieso geen eieren leggen. En wat de zorg voor de eieren betreft, alleen het vrouwtje broedt. Met een biologisch verschil in taken tussen mannetjes en vrouwtjes is niets mis. Het onderscheid in mannelijk en vrouwelijk is (bio)logisch fundamenteel.

Hoewel de Bergeenden vooral een kustbewoner is -nestelt vanouds graag in oude konijnenholen- komt de soort steeds vaker in het Rivierengebied tot broeden. Op 30 april (begin broedperiode) nam ik dertig Bergeenden waar in de Buitenpolder. Deze zullen hier niet allemaal gaan nestelen: niet elk paar komt elk jaar tot broeden. Waar ze hier broeden is mij niet bekend. Konijnenholen zijn langs de rivieren niet te vinden. Nestelen ze in een dichte vegetatie? Zal ik proberen deze gansachtige, forse eend dit geheim te ontfutselen?

Meer berichten