Week van Gebed in Heteren
Logo gemeentenieuwsonline.nl

Week van Gebed in Heteren

HETEREN - De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week en wordt gehouden van 17-24 januari. Ook in Heteren, in samenwerking met kerken en bestaande gebedsgroepen.

"Het thema: 'Blijf in mijn liefde’ staat centraal tijdens deze week, naar de oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes 15 vers 5-9.
Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij deze gebedsweek betrokken. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Tegelijk toon je je verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Daarom bent u, kerkganger of niet, van harte uitgenodigd uit om deel te nemen. Of misschien heeft u een gebedsverzoek?"

Programma

Zondag 17/1: aandacht voor de week van gebed in de online kerkdiensten in Heteren

Maandag 18/1: gezamenlijke gebedsbijeenkomst online

Dinsdag 19/1: gebedsbrief bij u thuis via de mail

Woensdag 20/1: gebedswandeling door Heteren, twee aan twee

Donderdag 21/1; gebedsbrief bij u thuis via de mail

"Het programma is nog onder voorbehoud, er kan dus nog iets veranderen of verschoven worden. U kunt zich al wel aanmelden òf een gebedsverzoek indienen door middel van een mailtje naar wkvangebed@gmail.com dan wordt u op de hoogte gehouden!", aldus laat de organisatie Week van Gebed in Heteren weten.

Meer berichten