Logo gemeentenieuwsonline.nl
Foto:

Grote inzamelingsactie voor de Voedselbank Overbetuwe

OVERBETUWE - Na het enorme succes van het afgelopen jaar (driehonderd bananendozen vol met boodschappen en vele warme en enthousiaste reacties van gemeenteleden) vindt ook dit jaar een grote inzamelingsactie voor de Voedselbank Overbetuwe plaats en wel bij zoveel mogelijk supermarkten in de gehele Overbetuwe op zaterdag 12 december.

Vorig jaar was de inzamelingsactie bij vijf supermarkten in Elst (beide Jumbo’s, Albert Heijn, Aldi en Lidl Oosterhout) waarbij we samenwerkten met alle Elster geloofsgemeenschappen (Molukse, katholieke en protestantse kerk), de Rotary en Interact. Zowel de samenwerking als de opbrengst was een groot succes. Ook dit jaar werken we oecumenisch, met de Rotary, Interact en met jong en oud samen. Maar we beperken ons nu niet tot Elst. We organiseren de Voedselbankactie op 12 december 2020 in de gehele gemeente Overbetuwe.

Inmiddels hebben al tien (van de dertien) supermarkten in de gemeente Overbetuwe aangegeven mee te doen. Naast de Jumbo, Albert Heijn, Aldi en Lidl zijn dit ook de Coop en Attent. Ook hebben nagenoeg alle lokale geloofsgemeenschappen aangegeven hun medewerking te verlenen. Maar je hoeft niet gelovig te zijn om je hart te maken voor de Voedselbank. Samen zorgen we ervoor dat op 12 december de gehele gemeente Overbetuwe in het teken staat van een grote Voedselbankactie bij de aangesloten supermarkten.

Juist in deze tijd wordt er steeds meer beroep gedaan op de Voedselbank. Op zaterdag 12 december kunt u naast uw eigen boodschappen bij uw deelnemende supermarkt ook iets kopen voor mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank. Dit mag van alles zijn en iets dat past bij uw portemonnee. Uw bijdrage is van harte welkom. Wij zorgen ervoor dat de actie corona-veilig wordt georganiseerd en dat de artikelen die u koopt bij de Voedselbank worden afgeleverd.

Meedoen als vrijwilliger?

Wilt u naast het geven van enkele artikelen als vrijwilliger meedoen aan deze actie dan juichen wij dat van harte toe. Wij staan zaterdag 12 december in twee tijdsbestekken van vier uur (9.00-13.00 en 13.00-17.00 uur) bij de supermarkten. Per tijdsbestek zijn wij met zes mensen aanwezig (twee om klanten te informeren (flyeren) bij binnenkomst, twee bij de kraam in de winkel met voedselbankartikelen en twee mensen voor de inname van de artikelen). Per supermarkt hebben we dus twaalf mensen (jong en oud) nodig. Uw/jouw hulp (voor een shift van vier uur) is van harte welkom. Als je het leuk vindt om te helpen geef je dan zo snel mogelijk, doch uiterlijk 30 november op bij gemeentediaken Wichert van Olst (e-mail: wichert.van.olst@nl.ey.com of telefoon 06 83116898) met vermelding van je naam en eventuele voorkeur van tijd en supermarkt.

Met deze actie maken de kerken gezamenlijk met de inwoners van Overbetuwe, gelovig of niet, zich hart voor de mensen die gebruik moeten maken van de Voedselbank Overbetuwe. Een mooi voorbeeld van samenwerking en verbroedering voor en door mensen.

Meer berichten