Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Volle soeppannen voor de ouderen. (foto: Maaike van Beek)</p>

Volle soeppannen voor de ouderen. (foto: Maaike van Beek)

(Foto: Maaike van Beek)

Soep met een praatje

ELST - De Soeptafel, een vrijwilligersorganisatie die in Elst soep-ochtenden met en voor ouderen organiseert, heeft sinds de coronacrisis een andere invulling gevonden voor deze waardevolle ochtenden.

ELST - De Soeptafel, een vrijwilligersorganisatie die in Elst soep-ochtenden met en voor ouderen organiseert, heeft sinds de coronacrisis een andere invulling gevonden voor deze waardevolle ochtenden.

“Ouderen missen het contact enorm”, weten Suzanne Bas en Maaike van Beek. Veel ouderen die deelnamen aan de soepochtenden zitten sinds maart dit jaar alleen of in isolatie. “Ze hebben behoefte aan contact”, geeft Maaike aan. “Daarom brengen we nu geregeld zelfgemaakte soep naar ouderen thuis en maken dan, op gepaste afstand, een praatje aan de deur. Waar mogelijk helpen we ouderen die daar behoefte aan hebben ook met andere zaken, zoals boodschappen doen of samen een blokje om. Waar nodig verwijzen we ook naar professionele hulp.”


Dat dit zeer gewaardeerd wordt, blijkt uit de positieve reacties die De Soeptafel elke keer van de ouderen ontvangt. “Heel dankbaar werk”, zeggen Suzanne en Maaike.
Begin november vindt de volgende soepronde plaats. "Wilt u dan ook soep ontvangen met een praatje? Meldt u zich dan bij De Soeptafel: 06 44986453." De Soeptafel kan ook lege yoghurtemmertjes gebruiken (graag heel en schoon).


De Soeptafel Elst wordt mede gefinancierd door Overbetuwe Doet. De soep is daarom voor de ouderen kosteloos. Voorlopig heeft De Soeptafel voldoende middelen en doet daarom niet mee aan deze ronde van Overbetuwe Doet.

Meer berichten